Diagnosis dan Penatalaksanaan Pada Efusi Pleura

Efusi pleura adalah suatu keadaan dimana terdapatnya cairan pleura dalam jumlah yang berlebihan di dalam rongga pleura, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pembentukan dan pengeluaran cairan pleura. Dalam keadaan normal, jumlah cairan dalam rongga pleura sekitar 10-200 ml.

Cairan pleura komposisinya sama dengan cairan plasma, kecuali pada cairan pleura mempunyai kadar protein lebih rendah yaitu < 1,5 gr/dl.

Etiologi terjadinya efusi pleura bermacam-macam, yaitu: tuberkulosis paru (merupakan penyebab yang palng sering di Indonesia), penyakit primer pada pleura, penyakit penyakit sistemik dan keganasan baik pada pleura maupun diluar pleura.

Dasar Kelainan : Tertimbunnya cairan dalam cavum pleura.
I.DIAGNOSIS
A.Keluhan Pokok
Dari asimptomatis sampai sesak napas berupa :

Loading...

  • Nyeri dada
  • Sesak napas
  • Batuk-batuk
  • Panas
  • Lebih senang tidur/baring ke satu arah (sisi yang berupa cairan). Keluhan-keluhan tersebut tergantung dari jumlah dan jenis cairan; kalau banyak atau purulent keluhan lebih berat.

B.Tanda Penting
Pada sisi yang sakit :
1.Dinding dada lebih cenbung dan gerakan tertinggal.
2.Vokal fremitus melemah
3.Pekak, batasnya merupakan garis lengkung dari medial bawah ke lateral atas di sebut garis Ellis-Damoiseau.
4.Bunyi pernapasan menurun atau menghilang pada sisi yang sakit.
5.Mediastinum terdorong ke sisi yang sehat, dapat di lihat/di raba pada trakea
6.Iktus kordis berpindah ke sisi yang sehat.
C.Pemeriksaan Laboratorium
Foto dada atau punksi pleura.
D.Pemeriksaan Khusus –
II.KOMPLIKASI –
III.PENATALAKSANAAN

A.Terapi umum
1.Istirahat
2.Diet
Bebas
3.Medikamentosa
Obat pertama :
a.Tuberkulostatika (umumnya EF merupakan kompliksai TBC)
b.Antibiotika bila ada infeksi sekunder
Obat alternative :
a.Terapi simptomatis
b.Prednison, bila cairannya cukup banyak dan di sebabkan oleh tb paru
c.Enzim proteolitik
d.Roboranti
4.Punksi pleura (torakosentesis) kalau cairan massif, jangan lebih dari 1000-1500 cc setiap kali punksi.Jika ada empiema di pasang WSD (WATER SEALED DRAINAGE).
B.Terapi Komplikasi –
IV.PROGNOSIS

  • Tergantung pada penyakit dasarnya
  • Prognosis buruk pada efusi pleura berat terutama Ph atau kadar gula cairan rendah.

Loading...