Diagnosis dan Penatalaksanaan Pada Pneumotoraks

Pneumotoraks adalah keadaan dimana terdapat udara atau gas dalam rongga pleura. Dalam keadaan normal rongga pleura tidak berisi udara, supaya paru-paru leluasa mengembang terhadap rongga thoraks. Dasar Kelainan : Adanya udara dalam cavum pleura.