Diagnosis dan Penatalaksanaan Penyakit Morbili

Morbili penyakit virus akut pada anak yang dapat menimbulkan kekebalan seumur hidup.karekteristik penyakit ini terdapat pada stadium akhir, berupa erupsi makula papula yang dimulai pada belakang telinga, leher dan seluruh badan yang disertai demam tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh...